background image

U bent hier: Home, Info, privacy

Privacy verklaring

 

Jouw privacy is belangrijk voor Esther Versluis van Barefeet Survival. Daarom heb ik een beleid ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.Ik verwerk jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geef ik aan welke persoonsgegevens Barefeet Survival van jou verzamelt, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten jij gebruik kan maken.

Over de persoonsgegevens die ik verzamel kan ik kort zijn:

• Ze worden netjes afgeschermd.

• Ik vraag alleen de informatie die ik nodig heb om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

• Je kunt op elk moment vragen of ik je gegevens wil veranderen of verwijderen.

Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van de privacyregels. Ik heb geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je altijd mailen naar info@barefeetsurvival.nl

Barefeet Survival, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Esther Versluis, Oranjeweg 111, 6991 WL Rheden, info@barefeetsurvival.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Barefeet Survival verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Barefeet Survival verwerkt de geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Verzamelen persoonsgegevens

Als je je inschrijft voor een workshop of cursus, voor de afhandeling van betalingen, op de hoogte gehouden wilt worden over nieuwe activiteiten zoals via de nieuwsbrief, vragen we je om je persoonsgegevens. Ik hoef niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:
- Voor- en achternaam/ bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
Daar stuur ik niet alleen deelnemersinfo naartoe, maar ook ontvang je daar updates van nieuwe activiteiten en andere waardevolle informatie via mijn nieuwsbrief , die een paar keer per jaar verschijnt. Weet dat je je altijd kunt uitschrijven! Via een mailtje naar info@barefeetsurvival.nl
- Telefoonnummer
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Zoals bv ook voor noodgevallen. Of om contact te zoeken over jouw vragen of een vervolg gesprek via app,sms bericht of bellend
- Locatiegegevens
Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Gegevens voor het doen van betalingen, Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@barefeetsurvival.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.
• Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen).
Na je inschrijving voor een training of workshop krijg je -als je dat wilt- ook nog tips over vergelijkbare programma’s. Maar als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@barefeetsurvival.nl

Barefeet Survival bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, doch maximaal 1 jaar is na afronding van de diensten (deelname stopt).

Delen van persoonsgegevens met derden

Barefeet Survival verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Jouw persoonsgegevens, voor en achternaam en email worden voor de nieuwsbrief opgeslagen op een stickje, dus beschermd tegen hacken van onze computer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Barefeet Survival gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Barefeet Survival en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@barefeetsurvival.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Barefeet Survival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@barefeetsurvival.nl

Wijzigingen in het Privacy Statement

Esther Versluis behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de website.

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Esther Versluis omgaat met jouw persoonsgegevens, dan verzoek ik je om contact met mij op te nemen. Ik zal proberen om je klacht zo snel mogelijk op te lossen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kun je terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op jouw privacy.
Meer informatie over de Autoriteit kun je vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl